Uit de raad van donderdag 14 september 2023

Epe - De gemeenteraad van Epe vergaderde op donderdagavond 14 september 2023. In deze terugblik leest u wat er besproken en besloten is. Benoeming fractievolgerDe raad heeft besloten om mevrouw Wilna Bos te benoemen als fractievolger en ook als lid van de raadscommissie Omgeving en Financiën en de commissie planning en control voor de fractie van het CDA.Benoeming wethouderDe raad heeft besloten om de heer Gert van den Berg te benoemen als wethouder. Het besluit is genomen met 20 stemmen voor en 1 stem tegen. Ook heeft de raad besloten om hem, omdat hij woont in Nunspeet, ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste voor de duur van 1 jaar, van 14 september 2023 tot 14 september 2024. Het besluit is genomen met 20 stemmen voor en 1 stem tegen (van Gemeentebelangen Epe). Hamerstuk: Aanwijzingsbesluit Functionaris GegevensbeschermingDe raad heeft unaniem besloten om mevrouw A.R. van der Meer met terugwerkende kracht, met ingang van 1 augustus 2023, aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming en als toezichthouder. Hamerstuk: Benoeming leden Raad van Toezicht Aurora OnderwijsgroepDe raad heeft unaniem besloten om de heren H.C.P.B. Lommen, E. Visser en R. Govers, met terugwerkende kracht per 1 september 2023 tot 1 september 2027, te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van de Aurora Onderwijsgroep.Hamerstuk: Ontwerp-programmabegroting 2024 Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ)De raad heeft unaniem besloten om geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-programmabegroting 2024 van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ).Vaststelling bestemmingsplan Camping De HelfterkampDe raad heeft unaniem besloten om het bestemmingsplan Camping de Helfterkamp gewijzigd vast te stellen. Hierdoor wordt de uitbreiding van de camping mogelijk gemaakt.Verordening Bekostiging LeerlingenvervoerDe raad heeft unaniem besloten om de Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer 2023 vast te stellen. Motie vreemd aan de orde van de dagDe fractie van D66 diende samen met anderen een motie vreemd aan de orde van de dag in. Dat is een verzoek aan het college van B&W over een onderwerp wat niet op de agenda staat. De motie ‘Interpretatie van (o.a.) Omgevingsvisie’ is aangehouden. Het college gaat een schriftelijke reactie voorbereiden die later in een raadscommissie wordt besproken.Terugkijken of meer informatie?De vergadering is terug te kijken op onze website. Hier vindt u ook de vergaderstukken.

Lees het volledige artikel bij Gemeente Epe.

Laat dit artikel viral gaan in Epe, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deEpegids.nl
Redactie deEpegids.nl

Nieuws door Gemeente Epe. Lees het volledige artikel op hun website.

  1. Extern
  2. Uit de raad van donderdag 14 september 2023

Gerelateerde berichten