Ontwerp Woonagenda 2024-2028 en ontwerp Afwegingskader woningsplitsing in (het buitengebied van) de gemeente Epe liggen ter inzage

DeEpegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp Woonagenda 2024-2028 en ontwerp Afwegingskader woningsplitsing in (het buitengebied van) de gemeente Epe liggen ter inzage.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend dat met ingang van 5 maart 2024 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen de ontwerp Woonagenda 2024-2028 en het ontwerp Afwegingskader woningsplitsing in (het buitengebied van) de gemeente Epe.Ontwerp Woonagenda 2024-2028In het kader van de voorbereiding van nieuw gemeentelijk beleid wordt inspraak verleend op de Woonagenda van de gemeente Epe. In de Woonagenda wordt vastgelegd hoe de gemeente Epe invulling wil geven aan haar woningbouwopgaven. De Woonagenda benoemt de actuele opgaven op het gebied van wonen en ook concrete oplossingen. Belangrijk speerpunt is het toevoegen van meer, vooral betaalbare, woningen. Ontwerp Afwegingskader voor woningsplitsing in (het buitengebied van) de gemeente Epe Tegelijkertijd met de ontwerp Woonagenda ligt het ontwerp Afwegingskader voor woningsplitsing in (het buitengebied van) de gemeente Epe ter inzage. Dit afwegingskader bevat de regels voor het splitsen van woningen in het buitengebied. Door woningen te splitsen kunnen ook (betaalbare) woningen worden toegevoegd aan de woningvoorraad. Ter inzageU kunt de ontwerp Woonagenda en het ontwerp Afwegingskader inzien op www.epe.nl/terinzage De ontwerp Woonagenda en het ontwerp Afwegingskader zijn ook als bijlagen bij deze bekendmaking gevoegd. Reageren?Een ieder kan tijdens de bovengenoemde periode van zes weken een inspraakreactie naar voren te brengen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 600, 8160 AP EpeDit kan op de volgende manieren: 1. Per post, onder vermelding van het zaaknummer 949232 op het volgende adres: t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 600, 8160 AP Epe;2. Mondeling. Maak hiervoor een afspraak met mevrouw K.C.M. Olieman of dhr. L. van Assema van de afdeling Ruimte, eenheid Ontwikkeling (tel. 140578).Een inspraakreactie moet ondertekend zijn en moet in ieder geval bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening en een omschrijving van het onderwerp.Epe, maart 2024

 

Onderwerp: Huisvesting | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deEpegids.nl op 6-3-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Epe, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deEpegids.nl
Redactie deEpegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Epe
  2. gmb-2024-99173

Gerelateerde berichten