Gemeente Epe – besluit ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)- M.C Resuento

DeEpegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Epe – besluit ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)- M.C Resuento.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Besluit ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Klant Contact Centrum. Het college heeft besloten om het bijhouden van de persoonslijsten van deze persoon op te schorten. Daardoor staat hij/zij officieel niet meer ingeschreven op dat adres. Het betreft:NaamM.C. ResuentoGeboren op05 november 1993 Uitgeschreven per18 december 2023 Waarom deze bekendmaking?De gemeente heeft de taak om ervoor te zorgen dat de gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger heeft de plicht om schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente van zijn adreswijziging of verhuizing naar het buitenland binnen vijf dagen na de voltrekking hiervan. Ondanks herhaalde aanschrijvingen aan de hierboven genoemde persoon is er van hem/haar geen aangifte binnengekomen. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het Besluit ambtshalve uitschrijving te publiceren als de bekendmaking niet kan plaatsvinden door toezending aan belanghebbenden. BezwaarOp grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bezwaar maken tegen dit besluit bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan op de dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende bezwaarschrift moet het volgende bevatten:-De naam en het adres van de indiener;-De datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;-Een motivatie van de bezwaarmaker waarom hij het niet eens met het besluit.Het bezwaarschrift moet per post worden gericht aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Epe. Het postadres hiervoor is postbus 600, 8160 AP Epe.Tevens kan de indiener van het bezwaarschrift op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, verzoeken aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen als de indiener van mening is dat onverwijlde spoed vereist is, gelet op de betrokken belangen.GevolgenHet is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan. Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan ervoor zorgen dat de bovenstaande persoon geen documenten (reisdocumenten en rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, kinderbijslag, zorgtoeslag of een andere uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan deze uitschrijving gevolgen hebben voor de opbouw van AOW.

 

Onderwerp: Huisvesting | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deEpegids.nl op 09-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Epe, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deEpegids.nl
Redactie deEpegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Epe
  2. gmb-2024-62164

Gerelateerde berichten