Voornemen tot verkoop van gemeentegrond - nabij de Vijverlaan 24 te Epe

DeEpegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Voornemen tot verkoop van gemeentegrond - nabij de Vijverlaan 24 te Epe.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gemeente Epe maakt bekend dat zij voornemens is een perceel grond, groot ca 30 m2, te verkopen gelegen nabij de Vijverlaan 24 te Epe. De koper is Liander N.V. De gemeente Epe is van mening dat Liander N.V. de enige kandidaat is met wie deze grondtransactie kan plaatsvinden om de volgende reden: - De grond wordt verkocht ten behoeve van het mogelijk maken van een uitbreiding van het elektriciteitsnet. Liander N.V. is aangewezen als beheerder van het elektriciteitsnet op grond van artikel 10 & 16 Elektriciteitswet. Aangezien dit perceel alleen verkocht wordt voor het realiseren van een deel van het elektriciteitsnet komt alleen Liander N.V. in aanmerking voor de aankoop van dit perceel. Bij de transactie is het volgende kadastrale perceel betrokken: Gemeente Epe en Oene, Sectie A, nummer 2682 (gedeeltelijk). Desgewenst kan iedereen deze kadastrale percelen (gratis) bekijken op www.kadastralekaart.com. Kunt u zich niet verenigen met deze voorgenomen grondverkoop omdat u van mening bent dat u bij uitstek de kandidaat bent met wie deze grondtransactie moet worden aangegaan, dan dient u uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter. Gebeurt dit niet, of niet tijdig, dan vervalt uw recht om in rechte op te komen tegen de voorgenomen verkoop of schadevergoeding te vorderen, althans u heeft uw rechten daarop verwerkt. Voor eventuele vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot deze publicatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. Tiemens – de Groot, beleidsmedewerker Vastgoed & Grondzaken, telefoon: 14 0578 of e-mail: gemeente@epe.nl

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deEpegids.nl op 16-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Epe, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deEpegids.nl
Redactie deEpegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Epe
  2. gmb-2023-537763

Gerelateerde berichten