Publicatie verleende omgevingsvergunning, besluit Hogere Grenswaarden Wet Geluidhinder en gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘ ’t Waeghuys, Epe’

DeEpegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Publicatie verleende omgevingsvergunning, besluit Hogere Grenswaarden Wet Geluidhinder en gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘ ’t Waeghuys, Epe’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 juni 2023 het bestemmingsplan ‘ ’t Waeghuys, Epe’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 18 zorgeenheden in het bestaande monumentale pand '’t Waeghuys' in Epe en 14 zorgeenheden in een uitbreiding van 't Waeghuys aan de zijde van de Dominee Prinsweg. Verder worden ten noorden van ’t Waeghuys aan de Sint Antonieweg en ten zuiden van ’t Waeghuys aan de Dominee Prinsweg twee vrijstaande woningen gerealiseerd. Het bestemmingsplan is samen met de omgevingsvergunning gecoördineerd voorbereid op grond van de coördinatieregeling zoals opgenomen in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. De omgevingsvergunning is verleend op 17 juli 2023. Voor het project is daarnaast op 15 juni 2023 ook een besluit Hogere Grenswaarden Wet Geluidshinder genomen. TerinzageleggingHet raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, de verleende omgevingsvergunning en het besluit Hogere Grenswaarden Wet Geluidshinder liggen met ingang van 24 juli 2023 ter inzage. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt u op de knop ‘plannen zoeken’. Vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen op het scherm, bijvoorbeeld door het adres in te typen of in te zoomen op de kaart. U kunt ook de plan-ID ingeven: NL.IMRO.0232.EPE043Waeghuys-VBP1, of deze link gebruiken: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0232.EPE043Waeghuys-VBP1De bronbestanden zijn beschikbaar op: https://epe.gemeentedocumenten.nl/NL.IMRO.0232.EPE043Waeghuys-VBP1Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, de verleende omgevingsvergunning en het besluit Hogere Grenswaarden Wet Geluidshinder zijn daarnaast met ingang van 24 juli 2023 ook gedurende zes weken op afspraak voor een ieder digitaal in te zien bij het omgevingsloket in het gemeentehuis te Epe. Wilt u een afspraak maken om de stukken in te zien? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0578.Beroep Het bestemmingsplan is samen met de omgevingsvergunning gecoördineerd voorbereid op grond van de coördinatieregeling zoals opgenomen in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Tegen deze besluiten kan in één keer beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State.Besluit Hogere Grenswaarden Wet GeluidshinderTegen het besluit Hogere Grenswaarden Wet Geluidshinder besluit kan separaat beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Een beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd.Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.Epe, 21 juli 2023

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deEpegids.nl op 22-07-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Epe, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deEpegids.nl
Redactie deEpegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Epe
  2. gmb-2023-322664

Gerelateerde berichten