Ontwerp bestemmingsplan Hoofdstraat 212 Epe en ontwerpbesluit hogere grenswaarden locatie Hoofdstraat 212 Epe

DeEpegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp bestemmingsplan Hoofdstraat 212 Epe en ontwerpbesluit hogere grenswaarden locatie Hoofdstraat 212 Epe.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Hoofdstraat 212 Epe met ingang van27 december 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het ontwerp bestemmingsplan Hoofdstraat 212 Epe voorziet in het plan om een appartementengebouw met 32 sociale huurwoningen aan de Hoofdstraat 212 Epe te realiseren. U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt u op de knop ‘Viewer’. Vervolgens kunt u het ontwerp bestemmingsplan openen in het scherm, bijvoorbeeld door uw adres in te typen of in te zoomen op de kaart. U kunt ook de plan-ID ingegeven: NL.IMRO.0232.EPE052Hoofdstr212-OBP1 Of deze link gebruiken: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0232.EPE052Hoofdstr212-OBP1 De bronbestanden zijn beschikbaar op : https://epe.gemeentedocumenten.nl/NL.IMRO.0232.EPE052Hoofdstr212-OBP1 Het ontwerp bestemmingsplan is met ingang van 27 december 2023 ook gedurende zes weken op afspraak voor een ieder in te zien in het gemeentehuis te Epe. Wilt u een afspraak maken om het ontwerp bestemmingsplan Hoofdstraat 212 Epe in te zien? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0578. Reageren? Een ieder kan tijdens de bovengenoemde periode van zes weken een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Epe. Dit kan op de volgende manieren: 1.Per post, onder vermelding van zaaknummer 372703, op het volgende adres: Postbus 600, 8160 AP Epe; 2.Digitaal, via www.epe.nl/zienswijze. Vermeld hierbij het zaaknummer 372703. 3.Mondeling op het gemeentehuis te Epe of via een onlineverbinding, bijvoorbeeld MS-Teams. Maak hiervoor een afspraak met een medewerker van de eenheid Ontwikkeling (tel. 140578). Een zienswijze moet ondertekend zijn. In een zienswijze moeten in ieder geval staan: naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht, en de gronden van de zienswijze. Bij voorkeur bevat de zienswijze ook uw telefoonnummer. Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend dat het ontwerpbesluit hogere grenswaarden voor de locatie Hoofdstraat 212 Epe met ingang van 27 december 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het ontwerp bestemmingsplan Hoofdstraat 212 Epe voorziet in het realiseren van woningen binnen de geluidszone van de N309 en de Hoofdstraat. Alle wegen hebben van rechtswege een geluidszone. Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de zone van een (spoor)weg moeten in principe op zodanige afstand worden geprojecteerd dat voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde die de Wet geluidhinder daaraan stelt. Uit onderzoek is gebleken dat ten gevolge van de N309 en de Hoofdstraat bij de te realiseren geluidgevoelige bestemming een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde zal optreden. Burgemeester en wethouders van Epe zijn van plan om voor deze bouwmogelijkheden op grond van artikel 110a Wet geluidhinder een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde vast te stellen. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 december 2023 gedurende zes weken op afspraak ter inzage op het gemeentehuis te Epe. Wilt u afspraak maken om het ontwerpbesluit hogere grenswaarden in te zien? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0578. Reageren? Een ieder kan tijdens de bovengenoemde periode van zes weken een zienswijze over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Epe. Dit kan op de volgende manieren: 1.Per post, onder vermelding van zaaknummer 372703, op het volgende adres: Postbus 600, 8160 AP Epe; 2.Digitaal, onder vermelding van zaaknummer 372703, via een e-mail aan gemeente@epe.nl; 3.Mondeling op het gemeentehuis te Epe of via een onlineverbinding, bijvoorbeeld MS-Teams. Maak hiervoor een afspraak met een medewerker van de eenheid Ontwikkeling (tel. 140578). Een zienswijze moet ondertekend zijn. In een zienswijze moeten in ieder geval staan: naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht, en de gronden van de zienswijze. Bij voorkeur bevat de zienswijze ook uw telefoonnummer. Epe, 22 december 2023

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deEpegids.nl op 23-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Epe, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deEpegids.nl
Redactie deEpegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Epe
  2. 5f974394a2dba442a8d6d60e72b13abc

Gerelateerde berichten