Rectificatie: Ontwerpbesluit Verzoek hogere grenswaarde, Hoofdstraat 117 in Epe

DeEpegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Rectificatie: Ontwerpbesluit Verzoek hogere grenswaarde, Hoofdstraat 117 in Epe.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Per abuis is er een foutieve datum opgenomen in de publicatie van 6 september 2023 over het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit Verzoek hogere grenswaarde voor de ontwikkeling aan de Hoofdstraat 117 in Epe. In de tekst wordt het adres Hoofdstraat 17 in Epe genoemd. Dit had Hoofdstraat 117 in Epe moeten zijn. Alle wegen hebben van rechtswege een geluidszone. Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de zone van een (spoor)weg moeten in principe op zodanige afstand worden geprojecteerd dat voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde die de Wet geluidhinder daaraan stelt. Uit onderzoek is gebleken dat ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling aan de Hoofdstraat 117 in Epe bij 22 geluidgevoelige bestemmingen een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde zal optreden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe is voornemens om een hogere geluidsbelasting vast te stellen. Hiervoor is een ontwerpbesluit opgesteld. Zaaknummer: OVIJ2023OAB00043 Wat is de procedure bij een ontwerpbesluit? Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 7 september 2023 gedurende zes weken alleen op afspraak ter inzage op het gemeentehuis. Wilt u het besluit inzien? Neem dan gerust contact op met de gemeente Epe. Het telefoonnummer is 14 0578. Heeft u vragen of wilt u de stukken digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail aan info@ovij.nl en vermeld daarbij het zaaknummer of bel Omgevingsdienst Veluwe-IJssel. Het telefoonnummer is 055 580 17 05. Zienswijze indienen? Iedereen kan tijdens de bovengenoemde periode een zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe. Per e-mail is dit mogelijk via gemeente@epe.nl. Vermeld daarbij dat het gaat om het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid (met bijbehorend zaaknummer). Wilt u mondeling uw zienswijze geven? Neem dan contact op met Omgevingsdienst Veluwe-IJssel. Het telefoonnummer is 055 580 17 05. Wij nemen uw zienswijze mee bij het maken van het definitieve besluit. Bent u het dan niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u ook nog beroep instellen tegen het definitieve besluit. Meer informatie daarover vindt u later bij de publicatie van het definitieve besluit.

 

Onderwerp: bouwvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deEpegids.nl op 28-09-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Epe, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deEpegids.nl
Redactie deEpegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Epe
  2. 4f071ded3a38a5f25a02cc2ac18fbdd5

Gerelateerde berichten