Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Wijk Hoge Weerd - cluster 108.002 te Epe

DeEpegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Wijk Hoge Weerd - cluster 108.002 te Epe.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming verleend voor het renoveren van 111 huurwoningen, waarbij verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en laatvlieger verdwijnen en gemitigeerd moeten worden.   Mogelijkheid van inzien Het besluit en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de publicatiedatum in te zien. Op verzoek sturen wij u kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. U kunt de stukken ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact op met het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2023-000049.   Beroep Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn beroep instellen tegen het besluit. Vermeld hierbij het zaaknummer 2023-000049. Onderaan het besluit leest u hier meer over.   Wilt u meer weten? Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deEpegids.nl op 21-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Epe, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deEpegids.nl
Redactie deEpegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Epe
  2. 463e1163fb56bcb1edff74691e21665e

Gerelateerde berichten